orzel

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Katowice-Zachód w Katowicach Krzysztof Czernecki

Kancelaria Komornicza Nr XV w Katowicach.

32 400 92 79 lub 724 692 654 katowice.czernecki@komornik.pl nr konta bankowego Alior Bank
78 2490 0005 0000 4530 5933 5421

Executio iuris non habet iniuriam

Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych z 22 marca 2018 r. komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Komornik Sądowy w zakresie wykonywanych czynności podlega stałemu nadzorowi Sądu Rejonowego oraz Ministra Sprawiedliwości

Tutejszy komornik jest uprawniony do prowadzenia egzekucji na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach na podstawie art. 10 § 1 ustawy o komornikach sądowych, za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i o opróżnienie pomieszczeń oraz w sprawach w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Właściwość terytorialna:

Na podstawie art.10.1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17listopada 1964r. –Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Pobierz wykaz ulic

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o dokonanie doręczenia Wniosek o wszczęcie egzekucji Skarga na czynności komornika

Kancelaria czynna

Dla Stron

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 14:00

Komornik przyjmuje osobiście interesantów

w każdy wtorek od 14:00 - 17:00

W sprawach pilnych

komornik przyjmuje również w innych dniach i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Tel.: 32 400 92 79 lub 724 692 654
E-mail: katowice.czernecki@komornik.pl

img img